Udarbejdelse af en indsigelse.

Bemærk at det her kun er "nabo råd". Ingen af os er jurister!
Hvis din adresse er markeret med en hvid prik, betyder det at du ikke kan modtage tilskud. Hvis det er en fejl, kan du lave en indsigelse.
Du kan ikke få tilskud hvis du kan få mere end 10 og/eller 2 Mbit/s på din adresse (se den officielle formulering nederst på siden).

Der er tre trin du skal udføre: 1) Mål din eksisterende hastighed. 2) Print resultatet til et PDF dokument. 3) Vedhæft dokumentet til indsigelsen.

Det er anbefalet af Energistyrelsen at du måler din hastighed med tjekditnet. For at få det mest reelle resultat er det bedst hvis du er den eneste der benytter nettet hjemme hos dig under målingen. På tjekditnet skal du udfylde din adresse og i "Vælg teknologi" vælger du kobbernet. Tryk derefter på "Start".

Her er et eksempel fra en adresse på Birkehusevej:

start test

Du skal nu gemme / udskrive resultatet som et PDF dokument. Det er desværre forskelligt fra browser til browser, hvordan man gør det.

Som det sidste skal du på dette kort finde din bolig.


Her er et eksempel på et kort med hvide prikker:

kort

Gå helt tæt på (klik gentagende gange på hvor du bor), indtil du kan se den hvide prik. Tryk på denne og vælg derefter "Jeg ønsker at gøre indsigelse".

Udfyld formularen. Som begrundelse kan du f.eks. skrive at du ikke har en upload hastighed på over 2 Mbit/s.

Vedhæft dokumentet med målingen fra "tjekmitnet".

Tryk "Send".


Her er et eksempel på klage formularen:
indsigelse

Her er den fulde tekst fra "Bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2018:"

§ 3. For at kunne anses som tilskudsberettiget må adresser maksimalt kunne få 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload, og det må ikke forventes, at adresserne vil få bedre dækning inden for de kommende tre år.
Stk. 2. Energistyrelsen kortlægger de tilskudsberettigede adresser, der kan indgå i projekter omfattet af § 1, og offentliggør et interaktivt kort med en oversigt over disse adresser.
Stk. 3. Energistyrelsen indhenter oplysninger til brug for kortlægningen, jf. stk. 2, fra udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. I den forbindelse fastsætter Energistyrelsen en frist for udbydernes afgivelse af oplysninger. Efter udløbet af denne frist vil det ikke være muligt for udbyderne at få ændret kortlægningen med nye oplysninger, med mindre dette skyldes indsigelser fra andre parter, jf. stk. 4.
Stk. 4. Energistyrelsen fastsætter en frist for indsigelser i forhold til, hvilke adresser der kan modtage tilskud. Efter udløbet af denne frist vil det ikke længere være muligt at gøre en adresse tilskudsberettiget eller at fjerne adressens mulighed for tilskud. Dog kan Energistyrelsen frem til tidspunktet for afgørelser om tilskud ændre adressers status i kortlægningen, såfremt dette skyldes fejl i BBR-registeret. Efter Energistyrelsens afgørelser om tilskud kan der ikke foretages ændringer i kortlægningen.
Stk. 5. Indsigelser i forhold til kortlægningen samt til angivelse af, hvilke adresser der indgår i projektet i forbindelse med ansøgning om tilskud, jf. stk. 4, skal indgives via det interaktive kort, jf. stk. 2.


Her er hvordan jeg, som ikke jurist, tolker dette:
Det afgørende er ikke hvilken hastighed du har, men hvad du kan få.
Du kan frit vælge om du vil se på din upload eller download hastighed, når du sammenligner din nuværende hastighed med den maksimalt tilladte på 10/2.