Bredbånd 2018, Projekt Birkehusene, Sorø

Mine personlige erfaringer og bemærkninger til arbejdet med bredbånd i 2018.

Forvirrende start på projektet.

Fik en indbydelse fra Sorø kommune til et bredbåndsmøde, selv om jeg iflg. brevet ikke var berettiget til tilskud.
Fandt teksten til finansloven for 2018, hvor jeg kunne se at jeg var berettiget.

Projektets størelse.

Vi havde svært ved at finde et godt område. Vi så først på 15 adresser, men var i tvivl om det var godt nok. En internet udbyder blev ved med at snakke om pointmodellen. Jeg havde godt nok set lidt på modellen, men havde fejlagtigt konkluderet at den ikke var nogen hjælp, da der var tre tal vi ikke kendte: projektets samlede pris, udbyderens egeninvestering og et evt. tilskud fra kommunen.
Det viste sig senere at én udbyder kun var interesseret i områder med 40 adresser eller derover!

Pointmodellen.

Hvis du ikke point nok, har du ikke noget projekt! Modellen er det vigtigste værktøj du har, for at afgøre om dit område er attraktivt og kan få point nok. Gæt på de tre ubekendte værdier. Hvor du får glæde af modellen er hvad den gule og røde markering betyder i point og hvor dyrt det er med tilskudsberettigede, der ikke vil deltage. Vurder også hvad en hævet egenbetaling betyder i point.
Vi opnåede 60,11 point med 124 adresser og grænsen blev 61,29 point.
Adresser markeret med gult på kortet tæller kun halv så meget som rødt i pointmodellen, så det er værd at overveje om man evt. skal lave en indsigelse. Men husk at lovteksten siger "... kan få" og ikke "har". Det er derfor kun internet udbyderen der kan udtale sig om hvilken maksimal hastighed en adresse kan få.
Generer CSV filen ud fra adresserne på kortet: https://bredbaandspulje.ens.dk. Her finder du vigtig information til modellen.

Salgsarbejdet.

Tænk nøje over hvordan du vil udvide dit område. Det er klart bedst, hvis det er naboer, der snakker sammen. Går du for stærkt frem risikerer du blot at skulle ud og forklarer hvorfor de alligevel ikke kan være med i jeres projekt! Brug modellen hele tiden.
Vær forberedt på problemer og hav en strategi klar. Der er ejendomme, der er til salg, har bobestyrer, er udlejningsejendom, har beboer der ikke vil eje eller have internet. Overvej om fællesskabet skal tilbyde at betale for etablering for de der ikke er interesserede (diplomatisk udfordring).

Annonceringen.

Annoncer tidligt. Det er en måde du kan opdage om der er andre nærliggende projekter som evt. kan slås sammen til et stort område.

Fuldmagten.

Tilføj evt. at fuldmagten kan overdrages hvis jeres projekt bliver lagt sammen med et andet. Eksempel fuldmagten fra ENS nævner ikke abonnement. Internet udbyderens egeninvestering afhænger af hvor mange, der tegner abonnement! Så hvis ikke alle tegner et abonnement, falder projektets point.
Valget af udbyder blev udelukkende drevet af hvor mange point de hver gav.
Her er hvordan vores projekt forløb.


Peter Holm, peter@holm.cc